Zabezpečte prístup k dokumentom iba vybraným používateľom systému

V systéme MyCat nájdete centrálne úložisko, v ktorom dokážete zdieľať jednotlivé dokumenty s vybranými skupinami a jednotlivcami. K dokumentu môžete prideliť dátum platnosti alebo zaradiť do skupiny podľa charakteru a využitia.

K čomu spoločné úložisko slúži?

  • Ochrana citlivých dokumentov určených iba pre konkrétne osoby
  • Zdíeľanie učebných materiálov pre konkrétne skupiny používateľov systému
  • Zobrazenie dokladov dokazujících vzdelánie jednotlivých lektorov
  • Ukladanie zmlúv s lektormi alebo klientmi
  • Evidencia podpisových archov z jednotlivých kurzov
  • Ďalšie využitie ako obvyklý dokumentový server