V systéme okamžite uvidíte zákazky, ktoré máte na starosť

V tomto module spravujete zákazky, najmä preklady a tlmočenie. Pri jednotlivých zákazkách je vždy termín plánovaného odovzdávania, podľa ktorého sa jednotlivé zákazky radia, a tiež zodpovedná osoba, ktorá má úlohu na starosti. Tej sa po prihlásení do systému zobrazujú defaultne iba zákazky, za ktoré má zodpovednosť.

Administráciu zákazky zjednodušuje adresár tlmočníkov, kde rýchlo a ľahko nájdete realizátora. Potom, čo je preklad či tlmočenie hotové, vystavíte zo systému klientovi faktúru a následne ju pohodlne prenesiete do vybraného účtovného systému.

Ako funguje práca so zákazkami?

  • Zákazka je zložená z jednotlivých čiastkových položiek
  • Zákazka aj položky majú pridelený aktuálny stav, podľa ktorého je možné ich filtrovať
  • Každá zákazka má svoju zodpovednú osobu
  • Výber prekladateľov a tlmočníkov je chvíľková záležitosť
  • Priamo z modulu je možné jednotlivé zákazky fakturovať