Vyskúšajte systém, s ktorým máte prístup ku všetkým informáciám

V MyCat je pre Vás pripravený špeciálny účet, pomocou ktorého sa dostanete ku všetkým dátam, ktoré sú v systéme uložené, a môžete ich ľubovoľne editovať. Životopisy, diplomy, osvedčenia a ďalšie informácie o Vašich lektoroch nemusíte zložito hľadať v papierových zložkách. V systéme ich máte neustále po ruke.

Management jazykovej školy má prístup ku všetkým evidovaným informáciám. Môže tak pohodlne koordinovať prebiehajúcu výučbu a pomocou jednoduchých nástrojov zabezpečovať suplovanie lektorov, zmeny termínov výučby či rýchlo vyhľadať voľnú učebňu.

Obchodná časť systému Vám prináša rýchlu predstavu, ako ste na tom v rokovaní s každým jednotlivým klientom. V systéme si kedykoľvek vygenerujete ekonomické reporty, v ktorých sú za zvolené obdobie porovnávané náklady s výnosmi.

Vďaka tomu máte vynikajúci predstavu o prebiehajúcej výučbe.