V MyCat sa faktúry nielen ľahko vystavujú, ale aj sledujú

Fakturačný modul MyCat plnohodnotne nahradí fakturačné programy. Môžete v ňom vystaviť zálohovú alebo štandardnú faktúru a potom, čo ju klient zaplatí, systém automaticky načíta informácie o úhrade z Vášho účtu.

Pri vystavovaní faktúr sa vám automaticky načíta zoznam kurzov daného klienta, vrátane počtu odučených hodín, sadzby a informácií o stornopoplatkoch v danom období. Faktúru môžete rozdeliť podľa kurzov a ostatných služieb, prípadne podľa DPH.

Prílohy aj export do účtovného systému

Faktúru môžete zo systému odoslať priamo na e-mail klienta aj s prílohou, ktorá obsahuje zoznam lekcií, za ktoré sa fakturuje. Môžete fakturovať aj preklady, predaj učebníc, cestovné či iné doplnkové služby. Zoznam faktúr si potom máte možnosť ľahko vyexportovať do svojho účtovného systému (napr. Pohoda). Problém nie je ani zavedenie EET, na ktoré systém pripravujeme.

 • Fakturácia za odučenú výučbu
 • Fakturácia za knihy a preklad
 • Zjednodušený daňový doklad
 • Automatické prepojenie s účtom
 • Automatický export faktúr do účtovného systému
 • Evidencia hotovostných platieb
 • Možnosť účtovať rôznu výšku DPH na jednej faktúre
 • Systém pre lektorov fakturujúci škole
 • Fakturácia za viac spoločností (platca, neplatca dane)
 • Príjmový a výdavkový pokladničný doklad
 • Opravný daňový doklad (dobropis)