Pomocou MyCat môžete sledovať výpožičky, predaj i aktuálny stav skladu

Modul knižnica je rozdelený na dva samostatné sklady, jeden je určený na prácu s výpožičkami a druhý na predaj kníh. Lektori si objednajú knihy na výpožičanie, systém výpožičku zaeviduje, automaticky upraví aktuálny stav skladu a v prípade, že lektor či študent knihu včas nevráti, pošle mu upomienku.

Knihy môžete predávať samostatne alebo spoločne s kurzom. Na predanú knihu ľahko vystavíte faktúru alebo zjednodušený daňový doklad. Systém zohľadňuje nižšiu sadzbu DPH u kníh. Do systému MyCat môžete tiež knihy naskenovať a potom ich ponúknuť používateľom, lektorom či študentom.

Aké sú funkcie modulu knižnica?

  • Sklad kníh určených na predaj
  • Oddelenú evidenciu učebníc určených na vypožičanie
  • Fakturácia predaja kníh
  • Evidencia výpožičiek a upomínania na plánovaný termín ich vrátenia
  • Lektori si môžu knihy objednávať v MyCat e-shopu
  • Úložisko elektronických publikácií