Hromadné mailingy sú nielen nástrojom komunikácie, ale aj reklamou

V tomto module si môžete rozdeliť jednotlivých klientov do skupín a potom im rozoslať informačné maily, newslettery a reklamné maily. Zasielanie e-mailov je jedným z najúčinnejších a cenovo výhodných druhov reklamy, ktoré vám pomôžu získať nových zákazníkov a budovať značku.

Ako funguje rozosielanie poštových zásielok pomocou MyCat?

  • Dopredu je možné naplánovať vhodný čas na odoslanie daného e-mailu
  • Hromadný e-mail je možné rozoslať osobám, ktoré sa zaradia do jednotlivých skupín
  • Emaily sú posielané prostredníctvom nastaviteľného SMTP servera a odchádzajú po menších dávkach
  • Je možné nastaviť automatickú odpoveď na odosielateľa odpovede

SMS Komunikácia

V systéme je tiež možné nastaviť automatické rozosielanie správ SMS študentom alebo lektorom, napríklad v prípade zrušenia vyučovania alebo akýchkoľvek iných zmien v rozvrhu. Hromadné SMS môžete využiť aj na informovanie o novinkách v jazykových školách.